Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

AKREDITOVANA P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
„HARTMANN & MAYER“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje

JAVNI KONKURs

za upis polaznika u školsku 2023/2024. godinu

za više informacija posjetite link