Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

Programi obrazovanja

 

Privatna ustanova Centar za obrazovanje odraslih „Hartmann und Mayer“ Brčko distrikt BiH, na temelju saglasnosti za rad resornog Odjeljenja za obrazovanje, broj Rješenja: 37/001162/18 od 11.09.2020 o ispunjavanju uslova za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih izdato od Odjeljenja za obrazovanje – Vlade Brčko distrikta BiH, te upisana u Registar organizatora obrazovanja odraslih pod rednim brojem: 01, izvodi sljedeće programe obrazovanja odraslih:

Zdravstvo

Medicinska škola je obrazovno – vaspitna institucija koja funkcioniše po standardima koji se koriste u svijetu.

Saobraćaj

Saobraćajna škola obrazuje i osposobljava putem kvalifikacije, prekvalifikacije i specijalizacije iz oblasti saobraćajne struke.

Elektrotehnika

Elektrotehnička škola je stručna škola koja polaznicima omogućava znanje iz sektora elektrotehnike koji se koriste u svijetu.

Poljoprivreda i prerada hrane

Poljoprivredna škola ima za cilj da polaznici steknu znanje i vještinu u organizaciji rada u savremenoj poljoprivredi.

Ekonomija, pravo i trgovina

Ekonomsko-pravna i trgovačka škola omogućava kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ekonomsko-pravne i trgovačke oblasti.

Mašinstvo i obrada metala

Mašinska škola osposobljava putem kvalifikacije i prekvalifikaciju iz oblasti mašinstva, za samostalan rad prema zahtjevima moderne industrije.

Ugostiteljstvo i turizam

Ugostiteljsko-turistička škola nudi kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ugostiteljsko-turističke oblasti.

Geodezija i građevinarstvo

Srednja geodetsko- građevinska škola se bavi obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, kvalifikacijom i prekvalifikacijom najstarije grane tehnike.

Tekstilstvo i kožarstvo

Tekstilno – kožarska škola se bavi obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, kvalifikacijom i prekvalifikacijom u obrazovne profile modelar i krojač odjeće

Opšta gimnazija

Opšta gimnazija je obrazovno – vaspitna institucija koja funkcioniše po standardima koji se koriste u svijetu.

Majstorski ispiti

Zanimanja 5. stepena

Škola za njegu ljepote (ostalo - FRIZER)

Škola za njegu ljepote ima za cilj da polaznici steknu vještine i znanja iz polja njege ljepote

Geologija rudarstvo i metalurgija

Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti.

 

Šumarstvo i obrada drveta

Srednja šumarska škola je obrazovna institucija koja je zadužena za osposobljavanje polaznika iz oblasti šumarstva i obrade drveta.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

I. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

U programe srednjoškolskog obrazovanja može se upisati lice starije od 17 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stručne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalikacije.

Kandidati za sticanje zvanja majstora treba da imaju diplomu o stečenom zanimanju KV radnika i najmanje dvije godine prakse u struci.

U program osnovnog obrazovanja odraslih, može se upisati lice starije od 15 godina, koje ima psihofizičke uvjete za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

 

II. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE I ZVANJE KOJE SE STIČE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Po završetku trogodišnjeg programa (III stepen) za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalikacija za zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi za odgovarajuće zanimanje.

Po završetku četvorogodišnjeg programa (IV stepen) za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalikacija za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za odgovarajuće stručno zvanje.

Po završetku programa za sticanje zvanja majstora (V stepen), stiče se diploma o položenom majstorskom ispitu za odgovarajuće zanimanje.

Od prvog do osmog razreda Centar polaznicima izdaje uvjerenje o završenim razredima, a nakon završenog devetog razreda izdaje se svjedodžba o završenom osnovnom obrazovanju odraslih.

III. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Najkonkurentnij smo u regionu, uzimajući u obzir validnost stečenog znanja i diploma te usklađenost cijena za polaznike.

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je Cjenovnikom P.U. Centra za obrazovanje odraslih „Hartmann & Mayer“ Brčko distrikt BiH. Kao društveno odgovorna ustanova, moguće je i individualno ugovaranja za plaćanje uz odgodu a svi dosadašnji polaznici škole stranih jezika kao i svi budući polaznici ostvaruju pravo na posebne pogodnosti za plaćanje.

Polaznik prilikom upisa potpisuje ugovor o obrazovanju odraslih koji mu važi sve do završetka školovanja.

Cijena polaganja određenog zanimanja utvrđuje se za svakoga kandidata ponaosob, ovisno od Vašeg nivoa obrazovanja, te ju je potrebno izračunati prema vašim razrednim svjedodžbama (ukoliko ste u posjedu istih).

To znači da nakon uvida u Vaše sadašnje svjedodžbe škole ako ih eventualno imate, možemo odmah odrediti visinu školarine, tako da je postupak izračuna cijene jako jednostavan.

IV. POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA UPIS POLAZNIKA

Polaznici prilikom upisa obavezni su priložiti:

  • Diplomu o završenoj srednjoj predhodnoj školi;
  • Svjedodžbe o završenim razredima srednje skole
  • Svjedodžbu o završenom osnovnom obrazovanju / samo za polaznike koji nemaju završenu srednju školu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Fotokopiju lične/osobne karte;
  • Fotokopiju vozačke dozvole (samo za vozače motornih vozila).
NOVOSTI

Kontakti