Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

Centar za obrazovanje odraslih “Hartmann&Mayer” Brčko distrikt BiH je obrazovna institucija osnovana u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Brčko distrikta BiH. Centar je licenciran i akreditovan za obrazovanje lica starijih od 17 godina (srednjoškolsko obrazovanje), odnosno 15 godine (osnovno obrazovanje) . Plan i program nastave je prilagođen potrebama i mogućnostima zaposlenih lica. Nastava se organizuje u za to prilagođenim kabinetima, putem dopisno-konsultativne nastave i interaktivnim odnosom predavač-polaznik. Stručna praksa je obezbjeđena u ustanovama i preduzećima osposobljenim za obavljanje praktične nastave, a na zahtjev polaznika Centra, isti mogu i sami da dogovore obavljenje stručne prakse u drugim institucijama i preduzećima. Centar za obrazovanje odraslih “Hartmann&Mayer” svojim polaznicima nudi sljedeće obrazovne programe:

STICANJE SREDNJE STRUČNE SPREME Namjenjeno je kandidatima koji su završili samo osnovnu školu, ili su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svjedočanstvima o završenom razredu.

PREKVALIFIKACIJA Namjenjena je kandidatima koji su završili srednju školu III ili IV stepen, a kroz program prekvalifikacije žele da se prekvalifikuju u drugo zanimanje.

DOKVALIFIKACIJA Namjenjena je kandidatima koji su završili III stepen srednje stručne spreme te žele da se dokvalifikuju u zvanja IV stepena srednje stručne spreme u okviru iste struke.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE se organizuje u okvirnu neformalnog obrazovanja u vidu  kurseva, edukacija, stručnog osposobljavanja i usavršavanja u procesima rada.