Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

Rudarsko – metalurška škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i osposobljavanjem polaznika iz rudarsko-metaluruške oblasti. U školi je obezbijeđen kvalitetan profesionalni kadar i uspješni stručnjaci iz oblasti rudarsko-metaluruške oblasti koji će polaznicima da prenesu znanje i iskustvo na najkvalitetniji način. Zahvaljujući visokom nivou teoretskih, eksperimentalnih i praktičnih vještina i znanja koje stiču tokom šolovanja, polaznici su osposobljeni za rad u kreativnim poslovima iz rudarsko-metaluruške oblasti.

NASTAVNI PLAN
Struka: RUDARSTVO I METALURGIJA
Stručno zvanje: RUDARSKI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 
 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

 
TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30  
2.Strani jezik35 35 35 30  
3.Historija-Istorija-Povijest35        
4.Matematika* 70 70 53 45  
5.Sportska kultura35 35 35 30  
6.Informatika 35       
7.Hemija-Kemija35        
8.Geografija35        
9.Demokratija i ljudska prava    35    
10.Fizika35 35      
 UKUPNO A:31535210 193 135  
 

B. Stručno-teorijski predmeti

         
1.Konstruisanje70        
2.Geologija35        
3.Mineralogija i petrografija35 35      
4.Mašine i uređaji u rudarstvu*  35 35 30  
5.Rudarski radovi*  3518353530  
6.Dubinsko bušenje  3535     
7.Transport i izvoz  35      
8.Metode otkopavanja*  35183535   
9.Ležišta mineralnih sirovina    35    
10Projektovanje u rudarstvu      30  
11Geodezija i rudarska mjerenja      30  
12.Priprema mineralnih sirovina      30  
13.Osnove preduzetništva      30  
14.Izborni predmet      30  
 Ostali oblici nastave**         
 Projekat sedmice***         
 UKUPNO B:140 2107114070210  
 C. Praktična nastava         
1.Praktična nastava     175 150 
 UKUPNO C:     175 150 
        D: Izborno obavezni predmeti****         
1.

Islamska vjeronauka

18 18 18 15  
2.

Katolički vjeronauk

18 18 18 15  
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15  
4.Etika18 18 18 15  
 UKUPNO D:  18    18    18    15  
 UKUPNO A+B+C+D:

473

35

438

71

351

245

360

150

 
 SVEUKUPNO:        508       509         596       510 
            

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom 
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta