Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35353530
2.Strani jezik35353530
3.Historija-Istorija-Povijest35   
4.Matematika3535  
5.Sportska kultura35353530
6.Informatika35   
7.Demokratija i ljudska prava  35 
 UKUPNO A:21014014090
 

        B.Općeobrazovni predmeti značajni

za struku

    
1.Biologija3535  
2.Hemija3535  
 UKUPNO B:7070  
          C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Biljna proizvodnja70   
2.Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja35   
3.Stočarstvo 353530
4.Poljoprivredna mehanizacija353535 
5.Ratarstvo-povrtlarstvo 7035 
6.Voćarstvo-vinogradarstvo 703530
7.Zaštita bilja  3530
8.Ekonomika i menadžment   30
9.Izborni predmet   30
10.Izborni predmet   30
 UKUPNO C:140210175180
                  D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava210210420360
 UKUPNO D:210210420360
                E. Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka18181815
2.Katolička vjeronauka18181815
3.Pravoslavna vjeronauka18181815
4.Etika18181815
 UKUPNO E:  18   18   18     15
 UKUPNO A+B+C+D+E:    648    648    753    645
 Izborni predmeti    
1.Uzgoj povrća    
2.Ribarstvo    
3.Pčelarstvo    
4.Ljekovito bilje    
5.Uzgoj gljiva    
6.Cvjećarstvo    

<
*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: PREHRAMBENI TEHNIČAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35353530
2.Strani jezik35353530
3.Historija-Istorija-Povijest35   
4.Matematika35353530
5.Sportska kultura35353530
6.Informatika3535  
7.Demokratija i ljudska prava  35 
8.Fizika35   
 UKUPNO A:245175175120
 

        B.Općeobrazovni predmeti značajni

za struku

    
1.Hemija353535 
2.Ekologija 35  
  UKUPNO B:357035 
          C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Kontrola kvaliteta35353530
2.Prehrambena mikrobiologija3535  
3.Mašine i uređaji35   
4.Prehrambena tehnologija70707060
5.Ekonomika i menadžment  3515
6.Tehnološke operacije 3535 
7.Biohemija sa biotehnologijom   60
8.Izborni predmet  35 
 UKUPNO C:175175210165
               D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava140210280300
 UKUPNO D:140210280300
            D: Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka18181815
2.Katolička vjeronauka18181815
3.Pravoslavna vjeronauka18181815
4.Etika18181815
 UKUPNO D:      18      18      18     15
 UKUPNO A+B+C+D:    613    648    718    600
 Izborni predmeti    
1.Dostignuća u prehrambenoj tehnologiji    
2.Tehnologija gotove hrane    
3.Nauka o prehrani    

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: VETERINARSKI TEHNIČAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35353530
2.Strani jezik35353530
3.Matematika353535 
4.Sportska kultura35353530
5.Informatika35   
6.Historija-Istorija-Povijest35   
7.Demokratija i ljudska prava  35 
 UKUPNO A:21014017590
 

        B.Općeobrazovni predmeti značajni

za struku

    
1.Fizika3535  
2.Hemija35353530
3.Biologija353535 
  UKUPNO B:1051057030
          C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Anatomija i histologija domaćih životinja70   
2.Latinski jezik35   
3.Stočarstvo sa ishranom353535 
4.Fiziologija domaćih životinja 35  
5.Patologija 35  
6.Farmakologija 35  
7.Zarazne bolesti 3535 
8.Unutrašnje bolesti  3530
9.Invazione bolesti  35 
10.Higijena namirnica životinjskog porijekla   30
11.Hirurgija   30
12.Porodiljstvo   30
13.Ekonomika i menadžment   30
14.Izborni predmet   30
 UKUPNO C:140175140180
               D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava140210280300
 UKUPNO D:140210280300
             E: Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka18181815
2.Katolička vjeronauka18181815
3.Pravoslavna vjeronauka18181815
4.Etika18181815
 UKUPNO E:      18     18      18     15
 UKUPNO A+B+C+D+E:    613    648    683    615
 Izborni predmeti    
1.Ribarstvo    
2.Kućni ljubimci    
3.Pčelarstvo    
4.Krznasice    

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

 

NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: MESAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Opšteobrazovni predmetiIIIIII 
   
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

353530 
2.Strani jezik353530 
3.Matematika3535  
4.Sportska kultura353530 
5.Informatika35   
6.Historija-Istorija-Povijest35   
7.Demokratija i ljudska prava  30 
 UKUPNO A:210140120 
 

               B. Opšteobrazovni predmeti u

funkciji struke

    
1.Hemija35   
2.Ekologija 35  
 UKUPNO B:3535  
                 C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Higijena i kontrola3535  
2.Prehrambena mikrobiologija35   
3.Mašine i uređaji35   
4.Prehrambena tehnologija537045 
5.Ekonomika i menadžment 3515 
 UKUPNO C:15814060 
            D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava210420540 
 UKUPNO D:210420540 
          E. Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka181815 
2.Katolička vjeronauka181815 
3.Pravoslavna vjeronauka181815 
4.Etika181815 
 UKUPNO E:  18     18     15 
 UKUPNO A+B+C+D+E:631753735 

 

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI PLAN
Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Stručno zvanje: PEKAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
A. Opšteobrazovni predmetiIIIIII
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

353530
2.Strani jezik353530
3.Matematika3535
4.Sportska kultura353530
5.Informatika35
6.Historija-Istorija-Povijest35
7.Demokratija i ljudska prava30
UKUPNO A:210140120

               B. Opšteobrazovni predmeti u

funkciji struke

1.Hemija35
2.Ekologija35
UKUPNO B:3535
                C. Stručno-teorijski predmeti
1.Higijena i kontrola3535
2.Prehrambena mikrobiologija35
3.Mašine i uređaji35
4.Prehrambena tehnologija537045
5.Ekonomika i menadžment3515
UKUPNO C:15814060
                  D. Praktična nastava
1.Praktična nastava210420540
UKUPNO D:210420540
        E. Izborno obavezni predmeti*
1.Islamska vjeronauka181815
2.Katolička vjeronauka181815
3.Pravoslavna vjeronauka181815
4.Etika181815
UKUPNO E:  18     18     15
UKUPNO A+B+C+D+E:631753735

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta