Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI
PLAN

Struka: ZDRAVSTVO

Stručno zvanje: FARMACEUTSKI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv
predmeta

UKUPAN
FOND SATI

 

A.
Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

1.Bosanski jezik
i književnost
Srpski jezik i
književnost

Hrvatski jezik
i književnost

35353530
2.Strani jezik35353530
3.Matematika 353535 
4.Sportska
kultura
35353530
5.Informatika35   
6.Historija-Istorija-Povijest35   
7.Demokratija i
ljudska prava
  35 
 UKUPNO A:21014017590
 

        B.Općeobrazovni predmeti značajni


za struku

    
1.Fizika3535  
2.Hemija353535 
3.Biologija3535  
  UKUPNO
B: 
10510535 
          C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Latinski jezik35   
2.Anatomija i
fiziologija
3535  
3.Higijena sa
zdravstvenim odgojem
35   
4.Zdravstvena
zaštita s prvom pomoći
35   
5.Analitička
hemija
 35  
6.Mikrobiologija 35  
7.Farmaceutska i
industrijska tehnologija
 353530
8.Bromatologija  35 
9.Botanika  35 
10.Farmakognozija  3530
11.Farmaceutska
hemija
  3530
12.Farmakologija   30
13.Kozmetologija   30
14.Biohemija   30
15.Osnove
preduzetništva
   30
16.Izborni predmet   30
 UKUPNO C:                140140175240
               D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava140210280240
 UKUPNO D:                140210280240
              E: Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska
vjeronauka
18181815
2.Katolička
vjeronauka
18181815
3.Pravoslavna
vjeronauka
18181815
4.Etika18181815
 UKUPNO E:
18

18

18

15
 UKUPNO A+B+C+D+E:
613

613

683

585
 Izborni predmeti    
1.Farmaceutska i
industrijska tehnologija
    
2.Farmaceutska
hemija
    

 

* Polaznik se opredjeljuje
za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ZDRAVSTVO

Stručno zvanje: GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Opšteobrazovni predmeti

I

II

III

IV

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

35

35

30

2.

Strani jezik

35

35

35

30

3.

Matematika

35

35

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Informatika

35

 

 

 

6.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

 

UKUPNO A:

210

140

140

90

 

B.Opšteobrazovni predmeti značajni

za struku

 

 

 

 

1.

Biologija

35

35

 

 

2.

Hemija

35

35

 

 

3.

Fizika

35

35

 

 

4.

Sociologija i etika

 

 

 

30

 

UKUPNO B:

105

105

 

30

 

         C. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

1.

Anatomija i fiziologija

35

35

 

 

2.

Latinski jezik

35

 

 

 

3.

Zdravstvena njega

35

 

 

 

4.

Higijena sa zdravstvenim odgojem

 

35

 

 

5.

Mikrobiologija

 

35

 

 

6.

Patologija

 

35

 

 

7.

Medicinska psihologija

 

35

 

 

8.

Akušerstvo

 

 

 

30

9.

Interna medicina

 

 

35

30

10.

Hirurgija

 

 

35

30

11.

Farmakologija

 

 

35

 

12.

Medicinska biohemija

 

 

35

 

13.

Pedijatrija

 

 

 

30

14.

Neuropsihijatrija

 

 

 

30

15.

Ginekologija

 

 

35

 

16.

Infektologija

 

 

35

 

17.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO C:               

105

175

210

180

 

D. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava-Zdravstvena njega

140

140

 

 

2.

Praktična nastava-Infektologija

 

 

35

 

3.

Praktična nastava-Interna medicina

 

 

70

30

4.

Praktična nastava-Hirurgija

 

 

70

30

5.

Praktična nastava-Pedijatrija

 

 

 

60

6.

Praktična nastava-Ginekologija

 

 

105

 

7.

Praktična nastava-Akušerstvo

 

 

 

120

 

UKUPNO D:               

140

140

280

240

 

              E: Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO E:

18

18

18

15

 

UKUPNO A+B+C+D+E:

578

578

648

555

 

Izborni predmeti

 

 

 

 

1.

Zdravstvena njega

 

 

 

 

2.

Hemija

 

 

 

 

 

* Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ZDRAVSTVO

Stručno zvanje: LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

35

35

30

2.

Strani jezik

35

35

35

30

3.

Matematika

35

35

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Informatika

35

 

 

 

6.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

 

UKUPNO A:

210

140

140

90

 

        B.Općeobrazovni predmeti značajni

            za struku

 

 

 

 

1.

Fizika

35

35

 

 

2.

Hemija

35

35

 

 

3.

Biologija

35

35

35

 

 

 UKUPNO B: 

105

105

35

 

 

         C. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

1.

Latinski jezik

35

 

 

 

2.

Anatomija i fiziologija

35

35

 

 

3.

Higijena sa zdravstvenim odgojem

35

 

 

 

4.

Prva pomoć

 

35

 

 

5.

Mikrobiologija s parazitologijom

 

35

 

 

6.

Biohemija

 

 

35

30

7.

Bromatologija

 

 

35

 

8.

Analitička hemija

 

 

35

 

9.

Toksikologija

 

 

35

 

10.

Sanitarna tehnika

 

 

35

 

11.

Histološka tehnika

 

 

 

30

12.

Laboratorijska hematologija

 

 

 

30

13.

Epidemiologija

 

 

 

30

14.

Humana genetika

 

 

 

30

15.

Osnove preduzetništva

 

 

 

30

16.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO C:

105

105

175

210

 

                D. Praktična nastava  

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

210

210

350

300

 

UKUPNO D:

210

210

350

300

 

           E: Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO E:

  18

     18

      18

     15

 

UKUPNO A+B+C+D+E:

648

578

718

615

 

Izborni predmeti

 

 

 

 

1.

Mikrobiologija s parazitologijom

 

 

 

 

2.

Hemija

 

 

 

 

 

 

* Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ZDRAVSTVO

Stručno zvanje: MEDICINSKI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

35

35

30

2.

Strani jezik

35

35

35

30

3.

Matematika

35

35

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Informatika

35

 

 

 

6.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

 

UKUPNO A:

210

140

140

90

 

B.Općeobrazovni predmeti značajni

za struku

 

 

 

 

1.

Fizika

35

35

 

 

2.

Hemija

35

35

 

 

3.

Biologija

35

35

 

 

 

 UKUPNO B: 

105

105

 

 

 

         C. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

1.

Latinski jezik

35

 

 

 

2.

Anatomija i fiziologija

35

35

 

 

3.

Higijena sa zdravstvenom zaštitom

35

 

 

 

4.

Medicinska psihologija i pedagogija

 

35

 

 

5.

Mikrobiologija

 

35

 

 

6.

Biohemija

 

 

35

 

7.

Interna medicina

 

 

35

 

8.

Hirurgija

 

 

35

 

9.

Infektologija s parazitologijom

 

 

35

 

10.

Neuropsihijatrija

 

 

35

 

11.

Farmakologija

 

 

35

 

12.

Patologija

 

 

35

 

13.

Pedijatrija

 

 

 

30

14.

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

30

15.

Urgentna medicina

 

 

 

30

16.

Porodična medicina

 

 

 

30

17.

Osnove preduzetništva

 

 

 

30

18.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO C:               

   105

105

245

180

 

                           D. Praktična nastava            

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

140

210

280

360

 

UKUPNO D:               

140

210

280

360

 

                 E: Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO E:

18

18

18

15

 

UKUPNO A+B+C+D+E:

578

578

683 

645

 

Izborni predmeti

 

 

 

 

1.

Interna medicina

 

 

 

 

2.

Hirurgija

 

 

 

 

 

* Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI
PLAN

ŠKOLA- ZDRAVSTVENA ŠKOLA

ZANIMANJE NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA STARIJIH I
NEMOĆNIH 

R.br.

Obrazovanje

Sati po sedmici/godini

Ukupno časova

I

II

III

I.
Opšteobrazovni
predmeti

1.       

B/H/S  jezik i književnost

2 / 70

2 / 70

2 / 60

200

2.
 

Informatika

2 / 70

 

 

70

3.
 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2 / 70

 

 

70

4.
 

Etika

     1 / 35

1/35

 

70

Ukupno:

7 / 245

3 / 105

2/ 60

410

II.
Stručno
teorijska nastava

5.       

Engleski jezik

2 / 70

2 / 70

 

140

6.
 

Njemački jezik

2 / 70

2 / 70

 

140

7.
 

Poduzetništvo

 

1 / 35

 

35

8.
 

Demokratija i ljudska prava

 

 

2/60

 60

9.
 

Matematika

2/70

 

 

70

10.    

Farmakologija

 

1/35

 

35

11.    

Osnove
gerentologije

1/35

 

 

35

12.    

Komunikacija sa starijim i nemoćnim osobama

1/35

1/35

2/60

130

13.    

Njega starijih i
nemoćnih osoba

2/70

2/70

2/60

200

14.    

Osnove geritarije

 

3/105

 

105

15.    

Osnove palijativne zaštite

 

 

3/90

90

16.    

Osnove urgentne
medicine

 

2/70

 

70

17.    

Osnove higijene i
zdravstvene zaštite

 

 

1/30

30

18.    

Osnove opšte medicine

 

 

2/60

60

Ukupno:

10/350

14/490

12/360

1200

 

Ukupno: I + II

 

16/560

16/560

14/420

1540

III.
Praktična nastava

18.

Praktična
nastava

14/490

14/490

14/420

1400

               Insgesamt: I + II + III

 

30/1050

30/1050

28/840

2940