Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Stručno zvanje: MAŠINSKI TEHNIČAR

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV 
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35       
4.Matematika *70 70 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Demokratija i ljudska prava    35   
8.Fizika35 35     
 UKUPNO A:24535210 193 135 
 B. Stručno-teorijski predmeti        
1.Konstruisanje *353535 35353030
2.Mehanika70 35     
3.Tehnologija materijala35       
4.Osnove elektrotehnike  35     
5.Računari i programiranje   53 53  
6.Tehnologija obrade  35 35 1530
7.Motori i motorna vozila  35     
8.Primjena računara   53 35  
9.Mjerna tehnika  35     
10.Energetika    35 60 
11.Hidraulika i pneumatika    35   
12.Automatizacija proizvodnje      30 
13.Programiranje CNC mašina*       45
14.Osnove preduzetništva      30 
15.Energetski procesi*        
16.Izborni predmet      30 
17.Ostali oblici nastave **        
18.Projekat sedmice ***        
 UKUPNO B:14035210106140123195105
                 C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava 105   105  
 UKUPNO C: 105   105  
          D: Izborno obavezni predmeti****        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18  18  18   15 
 UKUPNO A+B+C+D:403175438106358228345105
 SVEUKUPNO:578544586450


*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

 

R/b

Naziv predmeta

       UKUPAN FOND SATI

 

A. Opće obrazovni predmeti

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matematika *

70

 

70

 

53

 

45

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

 

35

 

 

 

 

 

 

7.

Hemija-Kemija

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ekologija

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

35

 

 

 

10.

Fizika

35

 

35

 

 

 

 

 

 

UKUPNO A:

245

35

210

 

193

 

135

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom

35

35

 

 

 

 

 

 

2.

Mašinski materijali

35

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tehnička mehanika

35

35

35

 

 

 

 

 

4.

Programiranje

 

 

 

35

 

35

 

 

5.

Tehnologija obrade i montaže

 

 

35

 

35

 

 

 

6.

Crtanje pomoću računara      

 

 

 

70

 

 

 

 

7.

Mašinski elementi

 

 

70

 

35

 

 

 

8.

Osnove elektrotehnike i elektronike

 

 

35

 

 

 

 

 

9.

Energetika

 

 

 

 

35

 

 

 

10.

Hidraulika i pneumatika

 

 

 

 

35

18

 

 

11.

Kompjuterska grafika

 

 

 

 

 

70

 

 

12.

Mjerenje i kontrola    

 

 

35

 

 

 

 

 

13.

Motori i motorna vozila

 

 

 

 

35

 

 

 

14.

Automatizacija proizvodnje i robotika*

 

 

 

 

 

 

30

30

15.

Konstruisanje*

 

 

 

 

 

 

30

30

16.

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

 

 

 

 

 

 

45

 

17.

Modeliranje mašinskih elemanata i konstrukcija*

 

 

 

 

 

 

 

60

18.

Proizvodni sistemi

 

 

 

 

 

 

30

 

19.

Osnove preduzetništva

 

 

 

 

 

 

30

 

20.

Izborni predmet

 

 

 

 

 

 

30

 

21.

Ostali oblici nastave **

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Projekat sedmice ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

105

70

210

105

176

123

195

120

 

C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

105

 

 

 

70

 

 

 

UKUPNO C:

 

105

 

 

 

70

 

 

 

            D: Izborno obavezni predmeti****

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

368

210

438

105

386

193

345

120

 

SVEUKUPNO:

578

543

579

465

             

 

 

*-Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom 

***-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom

****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: AUTOLIMAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI


 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 
TVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 30 
2.Strani jezik35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35     
4.Matematika 35 35 30 
5.Sportska kultura35 35 30 
6.Informatika35     
7.Demokratija i ljudska prava    30 
 UKUPNO A:210 140 150 
 

B. Stručno-teorijski predmeti

      
1.Konstruisanje70 35   
2.Tehnologija materijala35     
3.Tehnička fizika35     
4.Mehanika35     
5.Osnovi elektrotehnike  35   
6.Tehnologija obrade  35   
7.Tehnologija zanimanja  35 30 
8.Osnovi preduzetništva    30 
9.Ostali oblici nastave *      
10.Projekat sedmice **      
 UKUPNO B:175 140 60 
 

                 C. Praktična nastava

      
1.

Praktična nastava

 210 490 480
 

UKUPNO C:

 210 490 480
 

             D: Izborno obavezni predmeti***

       
1.

Islamska vjeronauka

18 18 1 
2.

Katolička vjeronauka

18 18 1 
3.

Pravoslavna vjeronauka

18 18 1 
4.Etika18 18 1 
 UKUPNO D:18  18  15 
 UKUPNO A+B+C+D:403210298490225480
 SVEUKUPNO:

613

785

705


 
*-
Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmetaa

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: LIMAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 
 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 
TVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 30 
2.Strani jezik35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35     
4.Matematika 35 35 30 
5.Sportska kultura35 35 30 
6.Informatika35     
7.Demokratija i ljudska prava    30 
 UKUPNO A:210 140 150 
 

B. Stručno-teorijski predmeti

      
1.Konstruisanje70 35   
2.Tehnologija materijala35     
3.Tehnička fizika35     
4.Mehanika35     
5.Osnovi elektrotehnike  35   
6.Tehnologija obrade  35   
7.Tehnologija zanimanja  35 30 
8.Osnovi preduzetništva    30 
9.Ostali oblici nastave *      
10.Projekat sedmice **      
 UKUPNO B:175 140 60 
 

                 C. Praktična nastava

      
1.

Praktična nastava

 210 490 480
 

UKUPNO C:

 210 490 480
 

             D: Izborno obavezni predmeti***

       
1.

Islamska vjeronauka

18 18 1 
2.

Katolička vjeronauka

18 18 1 
3.

Pravoslavna vjeronauka

18 18 1 
4.Etika18 18 1 
 UKUPNO D:18  18  15 
 UKUPNO A+B+C+D:403210298490225480 
 SVEUKUPNO:

613

785

705

 

 
*-
Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmetaa

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Zanimanje: Automehaničar

 

R/b

Naziv
predmeta

UKUPAN
FOND SATI

 
 

A.
Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 
TVTVTV
1.

Bosanski jezik
i književnost

Srpski jezik i
književnost

Hrvatski jezik
i književnost

35 35 30 
2.Strani jezik35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35     
4.Matematika 35 35 30 
5.Sportska
kultura
35 35 30 
6.Informatika35     
7.Demokratija i
ljudska prava
    30 
 UKUPNO A:210 140 150 
 

B.
Stručno- teorijski predmeti

      
1.Konstruisanje70 35   
2.Tehnologija
materijala
35     
3.Tehnička fizika35     
4.Mehanika35     
5.Osnovi
elektrotehnike
  35   
6.Tehnologija
obrade
  35   
7.Tehnologija
zanimanja
  35 30 
8.Osnovi preduzetništva    30 
9.Ostali oblici
nastave *
      
10.Projekat
sedmice **
      
 UKUPNO
B:
175 140 60 
              C. Praktična nastava      
1.Praktična
nastava
 210 490 480
 UKUPNO C: 210 490 480
  
D. Izborno
obavezni predmeti***
      
1.

Islamska vjeronauka

18 18 15 
2.

Katolička vjeronauka

18 18 15 
3.

Pravoslavna vjeronauka

18 18 15 
4.Etika18 18 15 
 UKUPNO D:18 18 15 
 UKUPNO A+B+C+D:403210298490225480 
 SVEUKUPNO:

613

788

705

 

 

*- Do 2 časa sedmično uskladu sa Zakonom
**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: Bravar

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 
 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 
TVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 30 
2.Strani jezik35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35     
4.Matematika 35 35 30 
5.Sportska kultura35 35 30 
6.Informatika35     
7.Demokratija i ljudska prava    30 
 UKUPNO A:210 140 150 
 

B. Stručno-teorijski predmeti

      
1.Konstruisanje70 35   
2.Tehnologija materijala35     
3.Tehnička fizika35     
4.Mehanika35     
5.Osnovi elektrotehnike  35   
6.Tehnologija obrade  35   
7.Tehnologija zanimanja  35 30 
8.Osnovi preduzetništva    30 
9.Ostali oblici nastave *      
10.Projekat sedmice **      
 UKUPNO B:175 140 60 
 

                 C. Praktična nastava

      
1.

Praktična nastava

 210 490 480
 

UKUPNO C:

 210 490 480
 

             D: Izborno obavezni predmeti***

       
1.

Islamska vjeronauka

18 18 1 
2.

Katolička vjeronauka

18 18 1 
3.

Pravoslavna vjeronauka

18 18 1 
4.Etika18 18 1 
 UKUPNO D:18  18  15 
 UKUPNO A+B+C+D:403210298490225480 
 SVEUKUPNO:

613

788

705

 

 

*-Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: Instalater

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

30

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

210

 

140

 

150

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Konstruisanje

70

 

35

 

 

 

2.

Tehnologija materijala

35

 

 

 

 

 

3.

Tehnička fizika

35

 

 

 

 

 

4.

Mehanika

35

 

 

 

 

 

5.

Osnovi elektrotehnike

 

 

35

 

 

 

6.

Tehnologija obrade

 

 

35

 

 

 

7.

Tehnologija zanimanja

 

 

35

 

30

 

8.

Osnovi preduzetništva

 

 

 

 

30

 

10.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

11.

Projekat sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

175

 

140

 

60

 

 

                 C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

490

 

480

 

UKUPNO C:

 

210

 

490

 

480

 

             D: Izborno obavezni predmeti***

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

403

210

298

490

225

480

 

 

SVEUKUPNO:

613

788

705

 

 

*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom                           

**-Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom       

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: Obrađivač metala rezanjem

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

30

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

210

 

140

 

150

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Konstruisanje

70

 

35

 

 

 

2.

Tehnologija materijala

35

 

 

 

 

 

3.

Tehnička fizika

35

 

 

 

 

 

4.

Mehanika

35

 

 

 

 

 

5.

Osnovi elektrotehnike

 

 

35

 

 

 

6.

Tehnologija obrade

 

 

35

 

 

 

7.

Tehnologija zanimanja

 

 

35

 

30

 

8.

Osnovi preduzetništva

 

 

 

 

30

 

9.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

10.

Projekat sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

175

 

140

 

60

 

 

                   C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

490

 

480

 

UKUPNO C:

 

210

 

490

 

480

 

             D: Izborno obavezni predmeti***

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

403

210

298

490

225

480

 

 

SVEUKUPNO:

613

788

705

 

 

*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom                           

**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom       

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

NASTAVNI PLAN
Struka: MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Zanimanje: Zavarivač-varilac

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

30

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

210

 

140

 

150

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Konstruisanje

70

 

35

 

 

 

2.

Tehnologija materijala

35

 

 

 

 

 

3.

Tehnička fizika

35

 

 

 

 

 

4.

Mehanika

35

 

 

 

 

 

5.

Osnovi elektrotehnike

 

 

35

 

 

 

6.

Tehnologija obrade

 

 

35

 

 

 

7.

Tehnologija zanimanja

 

 

35

 

30

 

8.

Osnovi preduzetništva

 

 

 

 

30

 

9.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

10.

Projekat sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

175

 

140

 

60

 

 

                   C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

420

 

480

 

UKUPNO C:

 

210

 

420

 

480

 

           D: Izborno obavezni predmeti***

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

403

210

298

420

225

480

 

 

SVEUKUPNO:

613

718

705

 

 

*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom                           

**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom       

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta