Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Zanimanje: AUTOELEKTRIČAR

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIII 
TVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 30 
2.Strani jezik35 35   
3.Historija-Istorija-Povijest35     
4.Matematika35 35   
5.Sportska kultura35 35 30 
6.Informatika 35    
7.Demokratija i ljudska prava    30 
 UKUPNO A:17535140 90 
 B. Stručno-teorijski predmeti      
1.Osnove elektrotehnike53 35   
2.Tehničko crtanje 35    
3.Primjena računara   35  
4.Elektrotehnički materijali35     
5.Motori SUS35     
6.Električne instalacije na motornim vozilima  35   
7.Električna mjerenja sa regulacijom  1818  
8.Elektronika  35   
9.Električne mašine    30 
10.Električni uređaji na motornim vozilima    30 
11.Elektronika na motornim vozilima    30 
12.Osnove preduzetništva    30 
13.Ostali oblici nastave *      
14.Projekat sedmice **      
 UKUPNO B:1233512353120  
               C. Praktična nastava       
1.Praktična nastava 245 420 480 
 UKUPNO C: 245 420 480 
             D. Izborno obavezni predmeti***       
1.Islamska vjeronauka18 18 15  
2.Katolička vjeronauka18 18 15  
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 15  
4.Etika18 18 15  
 UKUPNO D:18 18 15  
 UKUPNO A+B+C+D:316316281473225480 
 SVEUKUPNO:632754705 

*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom

**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Zanimanje: ELEKTRIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

 

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

 

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

 

35

 

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

175

35

140

 

90

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Osnove elektrotehnike

53

 

35

 

 

 

2.

Tehničko crtanje

 

35

 

 

 

 

3.

Primjena računara

 

 

 

35

 

 

4.

Elektrotehnički materijali

35

 

 

 

 

 

5.

Elektronika

 

 

35

 

 

 

6.

Električni uređaji

 

 

 

 

30

 

7.

Električna mjerenja sa regulacijom

 

 

18

18

 

 

8.

Električne mašine

 

 

35

 

30

 

9.

Elektroenergetski sistemi

 

 

 

 

30

 

10.

Električne instalacije i osvjetljenja

35

 

 

 

 

 

11.

Osnove preduzetništva

 

 

 

 

30

 

12.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

13.

Projekat sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

123

35

123

53

120

 

 

                    C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

245

 

420

 

480

 

 

UKUPNO C:

 

245

 

420

 

480

 

 

              D. Obavezno izborni predmet***

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

316

315

281

473

225

480

 

 

SVEUKUPNO:

631

752

705

 

           

 

*- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom                           

**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom       

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Stručno zvanje: ELEKTROTEHNIČAR

R/bNaziv predmeta                      UKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV 
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35       
4.Matematika *70 70 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Demokratija i ljudska prava    35   
8.Fizika35 35     
 UKUPNO A:24535210 193 135 
 B. Stručno-teorijski predmeti        
1.Osnove elektrotehnike70 53     
2.Tehničko crtanje 35      
3.Primjena računara   35 35  
4.Elektrotehnički materijali35       
5.Mašinstvo35       
6.Finomehanička tehnika  35     
7.Mjerenja u elektrotehnici  3518    
8.Elektronika  3518    
9.Električne mašine    70   
10.Električne instalacije    35   
11.Sklopni aparati    35   
12.Elektroenergetika      30 
13.Energetska elektronika    35   
14.Digitalna elektronika    35   
15.Elektromotorni pogoni      30 
16.Osnove preduzetništva      30 
17.Informacije i komunikacije      30 
18.Mikroračunari      30 
19.Automatsko vođenje procesa      30 
20.VF sklopovi i sistemi      30 
21.Izborni predmet      30 
 -Računarstvo *        
 -Računari u tehničkim sistemima *        
 -Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima *        
 -Elektroenergetska postrojenja *        
 UKUPNO B:140351587121035240 
             C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava 70 140 140 140
 UKUPNO C: 70 140 140 140
                D: Izborno obavezni predmeti**        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18 18 18 15 
 UKUPNO A+B+C+D:403140386211421175390140
 SVEUKUPNO:543597596530

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Stručno zvanje: TEHNIČAR RAČUNARSTVA/ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARSTVA

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV 
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35       
4.Matematika *70 70 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Demokratija i ljudska prava    35   
8.Fizika35 35     
 UKUPNO A:24535210 193 135 
                B. Stručno-teorijski predmeti        
1.Osnove elektrotehnike70 53     
2.Tehničko crtanje 35      
3.Elektrotehnički materijali35       
4.Elektroenergetika35       
5.Električna mjerenja sa regulacijom  1835    
6.Elektronika  3518    
7.Programiranje i programski jezici *   35 70 60
8.Računarske komponente  35     
9.Digitalna tehnika    3518  
10.Računarske mreže *    53 30 
11.Automatika *    35 30 
12.Baze podataka *    1718 30
13.Osnove preduzetništva      30 
14.Izborni predmet I      30 
15.Izborni predmet II      30 
16.Ostali oblici nastave  **        
17.Projekat sedmice ***        
 UKUPNO B:140351418814010615090
                    C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava 70 105 140 120
 UKUPNO C: 70 105 140 120
           D: Izborno obavezni predmeti****        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18 18 18 15 
 UKUPNO A+B+C+D:403140369193351246300210
 SVEUKUPNO:   543562597510

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom

*** -Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom

****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Stručno zvanje: TEHNIČAR ELEKTROENERGETIKE

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35       
4.Matematika *70 70 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Demokratija i ljudska prava    35   
8.Fizika35 35     
 UKUPNO A:24535210 193 135 
 B. Stručno-teorijski predmeti        
1.Osnove elektrotehnike70 53     
2.Tehničko crtanje 35      
3.Primjena računara *   35 35  
4.Elektrotehnički materijali35       
5.Električne instalacije i osvjetljenja *35 35     
6.Električna mjerenja sa regulacijom  35183518  
7.Elektronika  3518    
8.Električne mašine *    35 60 
9.Elektroenergetski sistem *    53183030
10.Industrijska elektronika    35   
11.Elektromotorni pogoni      30 
12.Osnove preduzetništva      30 
13.Izborni predmet I      30 
14.Izborni predmet II      30 
15.Ostali oblici nastave **        
16.Projekat sedmice ***        
 UKUPNO B:14035158711587121030
 C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava 70 105 140 120
 UKUPNO C: 70 105 140 120
           D: Izborno obavezni predmeti****        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18  18  18 15 
 UKUPNO A+B+C+D:403140386176369211378150
 SVEUKUPNO:543567580528

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom

***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom

****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI PLAN

Struka: ELEKTROTEHNIKA

Stručno zvanje: TEHNIČAR ZА МЕHATRONIKU

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV 
TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30  
2.Strani jezik35 35 35 30  
3.Historija-Istorija-Povijest35        
4.Matematika70 70 53 45  
5.Sportska kultura35 35 35 30  
6.Informatika 35       
7.Demokratija i ljudska prava    35    
8.Fizika35 35      
 UKUPNO A:24535210 193 135  
 B. Stručno-teorijski predmeti         
1.Osnove elektrotehnike70 53      
2.Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 35 35     
3.Tehnički materijali35        
4.Tehnička mehanika35 35      
5.Mjerenja u elektrotehnici    3518   
6.Finomehanika  35 35 30  
7.Računari i programiranje 35 35     
8.Elektronički sklopovi  53      
9.Digitalna elektronika    53    
10.Električne mašine i pogoni    35    
11.Pneumatika    35 30  
12.Hidraulika    35 30  
13.Upravljanje i regulacija      30  
14.Senzorika      30  
15.Kontrola i mjerenja      30  
16.Vođenje procesa računarom      45  
17.Tehnološke obrade i procesi  35 35    
18.Osnove preduzetništva      30  
19.Radioničke vježbe 70 70 105 90 
 UKUPNO B:14014019314024512325590 
                  C: Izborno obavezni predmeti*         
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15  
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15  
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15  
4.Etika18 18 18 15  
 UKUPNO C:18 18 18 15  
 UKUPNO A+B+C:40314042114045612339590 
 SVEUKUPNO:543561579485 
            

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta