Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: TURISTIČKI TEHNIČAR


R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

    
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53535345
2.Prvi strani jezik35353530
3.Historija-Istorija-Povijest35   
4.Sportska kultura35353530
5.Demokratija i ljudska prava  35 
6.Matematika 3535  
7.Informatika35   
8.Ekologija 35  
9.Sociologija   30
10.Drugi strani jezik53533530
 UKUPNO A:281246193165
 

B. Stručno-teoretski predmeti

    
1.Turistička geografija* 35  
2.Agencijsko i hotelijersko poslovanje53533530
3.Osnove turizma i ugostiteljstva*35   
4.Osnove preduzetništva-poduzetništva*3535  
5.Knjigovodstvo3535  
6.Privredna matematika  35 
7.Statistika  35 
8.Finansijsko-Financijsko poslovanje  3530
9.Ekonomika turizma  35 
10.Marketing u turizmu   30
11.Poslovna korespondencija  35 
12.Historija-Istorija-Povijest umjetnosti  3530
13.Poslovna informatika 35  
14.Psihologija   30
15.Izborni predmet   30
 UKUPNO B:158193245180
             C. Praktična nastava    
1.Praktična nastava140140  
2.Praktična nastava preduzeća za vježbu  140180
 UKUPNO C:140140140180
               D. Izborno obavezni predmeti**    
1.Islamska vjeronauka18

18

18

15

2.Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.Etika

18

18

18

15

 UKUPNO D:

18

18

18

15

 UKUPNO A+B+C+D:

597

597

596

540


*-
Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta


NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: UGOSTITELJSKO-KULINARSKI TEHNIČAR
 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53535345
2.Strani jezik35353530
3.Historija-Istorija-Povijest35
4.Sportska kultura35353530
5.Demokratija i ljudska prava35
6.Matematika3535
7.Informatika3518
8.Drugi strani jezik35353530
9.Psihologija35
10.Ekologija18
UKUPNO A:263229228135
                   B. Stručno-teoretski predmeti
1,Poznavanje robe353535
2.Osnove turizma i ugostiteljstva*35
3.Usluživanje35353530
4.Kuharstvo-Kuvarstvo35353530
5.Higijena*35
6.Osnove poduzetništva-preduzetništva3535
7.Turistička geografija*35
8.Privredna-gospodarska matematika35
9.Umjetničko oblikovanje30
10.Hotelijerstvo30
11.Izborni predmet30
UKUPNO B:140210175150
                C. Praktična nastava
1.Praktična nastava210210210300
UKUPNO C:210210210300
 C. Izborno obavezni predmeti**
1.Islamska vjeronauka18181818
2.Katolička vjeronauka18181818
3.Pravoslavna vjeronauka18181818
4.Etika18181818
UKUPNO C:   18    18   18    18
UKUPNO A+B+C:631667631600

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: KUHAR-KUVAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIII 
   
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

353530 
2.Strani jezik353530 
3.Historija-Istorija-Povijest35   
4.Sportska kultura353530 
5.Demokratija i ljudska prava  30 
6.Matematika35   
7.Informatika35   
8.Ekologija 35  
 UKUPNO A:210140120 
                    B. Stručno-teoretski predmeti    
1. Higijena35   
2.Turistička geografija35   
3.Osnove turizma i ugostiteljstva35   
4.Poznavanje robe533530 
5.Kuharstvo-Kuvarstvo353530 
6.Umjetničko oblikovanje  45 
7.Privredna-gospodarska matematika 35  
8.Usluživanje 3530 
9.Osnove poduzetništva-preduzetništva 35  
 UKUPNO B:193175135 
                      C. Praktična nastava    
1.   Praktična nastava210420360 
 UKUPNO C:210420360 
                  D. Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka181815 
2.Katolička vjeronauka181815 
3.Pravoslavna vjeronauka181815 
4.Etika181815 
 UKUPNO D:    18    18    15 
 UKUPNO A+B+C+D:631753630 
      
      
      
      

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

 

 

NASTAVNI PLAN
Struka: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Stručno zvanje: KONOBAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIII 
   
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

353530 
2.Prvi strani jezik353530 
3.Historija-Istorija-Povijest35   
4.Sportska kultura353530 
5.Demokratija i ljudska prava  30 
6.Matematika35   
7.Informatika35   
8.Ekologija 35  
9.Drugi strani jezik353530 
 UKUPNO A:245175150 
                     B. Stručno-teoretski predmeti    
1.Higijena35   
2.Turistička geografija35   
3.Osnove turizma i ugostiteljstva35   
4.Poznavanje robe353530 
5.Usluživanje353530 
6.Psihologija  30 
7.Privredna-gospodarska matematika 35  
8.Osnove poduzetništva-preduzetništva 35  
9.Kuharstvo/Kuvarstvo  15 
 UKUPNO B:175140105 
                     C. Praktična nastava    
1.Praktična nastava210420360 
 UKUPNO C:210420360 
                   D. Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka181815 
2.Katolička vjeronauka181815 
3.Pravoslavna vjeronauka181815 
4.Etika181815 
 UKUPNO D:     18    18    15 
 UKUPNO A+B+C+D:648753630 
      
      
      

 

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta