Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Stručno zvanje: TEHNIČAR MODELAR ODJEĆE

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35 18     
4.Geografija 35       
5.Matematika 35 35 35 30 
6.Sportska kultura35 35 35 30 
7.Informatika35 35     
8.Hemija-Kemija35       
9.Ekologija18       
10.Demokratija i ljudska prava    35   
11.Fizika35       
 UKUPNO A:333 193 175 120 
 

B. Stručno-teorijski predmeti

        
1.Tekstilna vlakna35 35     
2.Osnovi tekstilne tehnologije35       
3.Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom35       
4.Crtanje i kreiranje odjeće  53     
5.Strojevi i uređaji u konfekciji    35   
6.Modeliranje konstrukcije odjeće  35 35 30 
7.Konstrukcija odjeće35 70 70 60 
8.Estetsko oblikovanje odjeće    35 30 
9.Organizacija konfekcijske proizvodnje    35   
10.Ispitivanje tekstila      30 
11.Estetika oblačenja      30 
12.Historija tekstila      30 
 UKUPNO B:140 193 210 210 
  C.Praktična nastava        
1.Praktična nastava 140 245 245 245
 UKUPNO C: 140 245 245 245
    D: Izborno obavezni predmeti*        
1.

Islamska vjeronauka

18 18 18 15 
2.

Katolička vjeronauka

18 18 18 15 
3.

Pravoslavna vjeronauka

18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18  18  18 15   
 UKUPNO A+B+C+D:491140404245403245345245
 SVEUKUPNO:     631    649     648     590

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN 
Struka: TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Zanimanje: KROJAČ

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

 

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

7.

Hemija-Kemija

35

 

 

 

 

 

8.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

245

 

140

 

90

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Tekstilna vlakna

35

 

 

 

 

 

2.

Tehnologija tekstila

35

 

35

 

 

 

3.

Konstrukcija i modeliranje odjeće

35

 

35

 

30

 

4.

Estetsko oblikovanje

 

 

35

 

30

 

5.

Tehnologija odjeće

35

 

35

 

 

 

6.

Osnovi preduzetništva

 

 

35

 

 

 

7.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

8.

Projekat sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

140

 

175

 

60

 

 

                  C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

420

 

540

 

UKUPNO C:

 

210

 

420

 

540

 

            D: Izborno obavezni predmeti***

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

403

210

333

420

165

540

 

 

SVEUKUPNO:

613

753

705

 
            

 

*Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom 
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta