Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

AKREDITOVANA P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

„HARTMANN & MAYER“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

U saradnji sa partnerskim obrazovnim institucijama iz EU poput HAYEK INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, Centar za obrazovanje odraslih “Hartmann & Mayer” Brčko distrikt BiH kao ustanova akreditovana i sa javnim ovlaštenjem od strane resornog organa Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za obrazovanje nudi usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 70 zanimanja.

Prednost saradnje sa nama jeste činjenica da uz uslugu prekvalifikacije, dokvalifikacije odnosno osposobljavanja za određeno zanimanje automatski imate mogućnost da budete registrovani kao tražilac posla.
Takođe, putem našeg specijalističkog centra za jezike, mobilnost i integracije koristite usluge učenjenja njemačkog jezika za određene struke i stjecanje znanja za kvalifikaciju iz njemačkog jezika sve u skladu sa GER – standardima.

Dakle, dok kod nas pohađate nastavu za stjecanje određene kvalifikacije iz struke i jezika, Vas praktički čeka ponuda za posao. Uz to imate mogućnost korištenja naših 360° usluga vezano za pomoć oko pregovaranja uvjeta Vašeg zapolenja i ugovora o radu, priznavanja i nostrifikacije diploma, apliciranja za vizu za Vas i Vaše najmilije, uslugu podrške oko pronalaska stana, povrata poreza i preseljenja kao i usluge ovlaštenih sudskih tumača za njemački jezik.