Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Stručno zvanje: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 
 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

 
TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30  
2.Strani jezik35 35 35 30  
3.Historija-Istorija-Povijest35        
4.Matematika *70 70 53 45  
5.Sportska kultura35 35 35 30  
6.Informatika 35       
7.Hemija-Kemija35        
8.Demokratija i ljudska prava    35    
9.Fizika35 35      
 UKUPNO A:28035210 193 135  
 

B. Stručno-teorijski predmeti

         
1.Poznavanje arhitekture35        
2.Crtanje sa nacrtnom geometrijom18351835     
3.Poznavanje materijala35        
4.Građevinske konstrukcije1818351818183030 
5.Primjena računara   35     
6.Građevinska statika i otpornost materijala*  35 3518   
7.Niskogradnja sa hidrogradnjom*  353535354530 
8.Projektovanje zgrada*    18181515 
9.Organizacija građenja    18183015 
10.Beton*    18181515 
11.Osnove preduzetništva    35    
12.Ekologija i zaštita životne sredine      30  
13.Izborni predmet      30  
 Ostali oblici nastave**         
 Projekat sedmice***         
 UKUPNO B:10653123123177125195105 
 C. Praktična nastava         
1.Praktična nastava   105 70   
 UKUPNO C:   105 70   
        D: Izborno obavezni predmeti****         
1.

Islamska vjeronauka

18 18 18 15  
2.

Katolički vjeronauk

18 18 18 15  
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15  
4.Etika18 18 18 15  
 UKUPNO D:18  18  18  15  
 UKUPNO A+B+C+D:

404

88

351

228

388

195

345

105

 
 SVEUKUPNO:

492

579

583

450

 
            

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom 
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

NASTAVNI PLAN
Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Stručno zvanje: KERAMIČAR-TERACER,  III STEPEN

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Opšteobrazovni predmetiIIIIII 
   
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

353530 
2.Strani jezik353530 
3.Sportska kultura353530 
4.Historija-Istorija-Povijest35   
5.Informatika35   
6.Demokratija i ljudska prava  30 
7.Matematika35   
 UKUPNO A:210105120 
 B: Predmeti u funkciji struke    
1.Hemija35   
2.Matematika 35  
 UKUPNO B:3535  
 C. Stručno-teorijski predmeti    
1.Crtanje3535  
2.Građevinarstvo7035  
3.Estetika keramike3535  
4.Tehnologija zanimanja357030 
5.Poduzetništvo  30 
 UKUPNO C:17517560 
             D. Praktična nastava    
1.Praktična nastava210420540 
 UKUPNO D:210420540 
      E. Izborno obavezni predmeti*    
1.Islamska vjeronauka181815 
2.Katolički vjeronauk181815 
3.Pravoslavna vjeronauka181815 
4.Etika181815 
 UKUPNO E:                     18    18      15 
 UKUPNO A+B+C+D+E  648    753    735 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Zanimanje: Zidar

 

R/b

Naziv
predmeta

UKUPAN
FOND SATI

 

 

A.
Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik
i književnost

Srpski jezik i
književnost

Hrvatski jezik
i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

 

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

 

 

5.

Sportska
kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

 

35

 

 

 

 

7.

Demokratija i
ljudska prava

 

 

 

 

30

 

8.

Fizika

35

 

 

 

 

 

 

UKUPNO A:

210

35

140

 

90

 

 

B.
Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Osnove
građevinarstva

35

 

 

 

 

 

2.

Crtanje i
planovi

18

18

 

 

 

 

3.

Poznavanje
materijala

35

 

 

 

 

 

4.

Građevinske
konstrukcije

18

18

35

18

 

 

5.

Organizacija
građenja

 

 

35

 

30

 

6.

Tehnologija
zanimanja

 

 

70

 

30

 

7.

Ekologija i
zaštita životne sredine

 

 

 

 

30

 

8.

Osnovi
preduzetništa

 

 

 

 

30

 

9.

Ostali oblici
nastave*

 

 

 

 

 

 

10.

Projekat
sedmice**

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

106

36

140

18

120

 

 

 

               C. Praktična nastava 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

420

 

480

 

 

UKUPNO C:

 

210

 

420

 

480

 

 

           D: Izborno obavezni
predmeti***

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

 

UKUPNO D:

18

 

18

 

15

 

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

334

281

298

438

225

480

 

 

SVEUKUPNO:

615

736

705

 

 

      *- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom                           

      **- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom       

      ***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: GRAĐEVINA I GEODEZIJA

Stručno zvanje: MOLER-FARBAR-SOBOSLIKAR,  III STEPEN

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Opšteobrazovni predmeti

I

II

III

 

 

 

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

35

30

 

2.

Strani jezik

35

35

30

 

3.

Sportska kultura

35

35

30

 

4.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

5.

Informatika

35

 

 

 

6.

Demokratija i ljudska prava

 

 

30

 

7.

Matematika

35

 

 

 

 

UKUPNO A:                

210

105

120

 

 

B: Predmeti u funkciji struke

 

 

 

 

1.

Hemija

35

 

 

 

2.

Matematika

 

35

 

 

 

UKUPNO B:

35

35

 

 

 

C. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

1.

Crtanje, kompozicija i harmonija

35

70

 

 

2.

Građevinarstvo

70

35

 

 

3.

Tehnologija zanimanja

70

70

30

 

4.

Poduzetništvo

 

 

30

 

 

UKUPNO C:

175

175

60

 

 

            D. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

210

420

540

 

 

UKUPNO D:

210

420

540

 

 

     E. Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

18

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka              

18

18

15

 

4.

Etika

18

18

15

 

 

UKUPNO E:                

    18

    18

      15

 

 

UKUPNO A+B+C+D+E

  648

753

    735

 

 

* Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI PLAN
Struka: GRAĐEVINA I GEODEZIJA
Stručno zvanje: TESAR-KROVOPOKRIVAČ,  III STEPEN

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Opšteobrazovni predmeti

I

II

III

 

 

 

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35

35

30

 

2.

Strani jezik

35

35

30

 

3.

Sportska kultura

35

35

30

 

4.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

5.

Informatika

35

 

 

 

6.

Demokratija i ljudska prava

 

 

30

 

7.

Matematika

35

 

 

 

 

UKUPNO A:                

210

105

120

 

 

B: Predmeti u funkciji struke

 

 

 

 

1.

Hemija

35

 

 

 

2.

Matematika

 

35

 

 

 

UKUPNO B:

35

35

 

 

 

C. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

1.

Crtanje

35

35

 

 

2.

Građevinarstvo

70

35

 

 

3.

Građevinske konstrukcije

35

35

 

 

4.

Tehnologija zanimanja

35

70

30

 

5.

Poduzetništvo

 

 

30

 

 

UKUPNO C:

175

175

60

 

 

            D. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

210

420

540

 

 

UKUPNO D:

210

420

540

 

 

     E. Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

15

 

2.

Katolički vjeronauk

18

18

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka              

18

18

15

 

4.

Etika

18

18

15

 

 

UKUPNO E:                

    18

    18

      15

 

 

UKUPNO A+B+C+D+E

  648

753

    735

 

 

*- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta