Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: BANKARSKI TEHNIČAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

 

53

 

53

 

45

 

 

2.

Prvi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

35

 

 

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

 

35

 

 

 

 

 

 

7.

Ekologija

18

 

 

 

 

 

 

 

8.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

35

 

 

 

9.

Drugi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

 

UKUPNO A:

228

35

193

 

228

 

135

 

 

          B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

 

 

35

 

 

 

 

 

2.

Ekonomija

35

 

35

 

 

 

 

 

3.

Knjigovodstvo*

35

 

35

 

 

35

 

30

4.

Poslovna informatika*

 

 

 

35

 

35

 

30

5.

Kancelarijsko poslovanje*

 

35

 

35

 

 

 

 

6.

Bankarsko poslovanje*

35

 

70

 

70

 

 

 

7.

Statistika

 

 

 

 

35

 

 

 

8.

Ekonomska matematika

 

 

 

 

35

 

30

 

9.

Bankarsko pravo

 

 

 

 

 

 

30

 

10.

Menadžment

 

 

 

 

 

 

30

 

11.

Marketing

 

 

 

 

 

 

30

 

12.

 Preduzetništvo

 

 

35

 

 

 

 

 

13.

Izborni predmet

 

 

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO B:          

105

35

210

70

140

70

150

60

 

         C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava-Bankarska obuka

 

140

 

140

 

140

 

120

2.

Praktična nastava-Bankarske procedure

 

 

 

 

 

 

 

60

 

UKUPNO C:          

 

140

 

140

 

140

 

180

 

         D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO C:

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO A+B+C+D

351

210

421

210

386

210

303

240

 

SVEUKUPNO:

561

631

596

543

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: CARINSKI TEHNIČAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Opće obrazovni predmeti

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

 

53

 

53

 

45

 

 

2.

Prvi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

35

 

30

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ekologija

35

 

 

 

 

 

 

 

8.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

35

 

 

 

9.

Drugi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

 

UKUPNO A:

298

 

193

 

228

 

165

 

 

      B. Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

 

 

35

 

 

 

 

 

2.

Poznavanje robe*

 

 

35

 

35

 

30

 

3.

Ekonomija

35

 

35

 

 

 

 

 

4.

Poslovna informatika*

 

 

 

35

 

35

 

30

5.

Međunarodna ekonomija

 

 

 

 

 

 

30

 

6.

Knjigovodstvo*

35

 

35

 

35

 

 

 

7.

Preduzetništvo

35

 

 

 

 

 

 

 

8.

Javne finansije

 

 

35

 

 

 

 

 

9.

Ekonomska matematika*

35

 

35

 

 

 

 

 

10.

Međunarodna špedicija

 

 

 

 

35

 

30

 

11.

Carinski sistem i carinski postupak

 

 

 

 

35

 

30

 

12.

Vanjsko trgovinsko i devizno poslovanje

 

 

 

 

 

 

30

 

13.

Statistika

 

 

 

 

35

 

 

 

14.

Pravo

 

 

35

 

 

 

 

 

15.

Izborni predmet

 

 

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO B:          

140

 

245

35

175

35

180

30

 

    C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastavaPoslovna komunikacija             

 

70

 

70

 

 

 

 

2.

Praktična nastavaKnjigovodstvo

 

70

 

70

 

70

 

 

3.

Praktična nastavaPreduzeće za vježbu

 

 

 

 

 

 

 

120

4.

Praktična nastavaBiznis plan i projektni rad

 

 

 

 

 

70

 

 

 

UKUPNO C:          

 

140

 

140

 

140

 

120

 

     D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO C:

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO A+B+C+D

456

140

453

175

421

175

360

150

 

SVEUKUPNO:

596

628

596

510

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

 

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: EKONOMSKI TEHNIČAR

 

A

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

 

 

 

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

53

53

45

2.

Prvi strani jezik

35

35

35

30

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

6.

Matematika

35

35

35

30

7.

Informatika

35

18

 

 

8.

Ekologija

35

 

 

 

9.

Sociologija

 

 

 

30

10.

Drugi strani jezik

35

35

35

30

 

UKUPNO A:

298

211

228

195

 

B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

35

 

 

 

2.

Tehnologija s poznavanjem robe

 

53

 

 

3.

Računovodstvo-Knjigovodstvo*

53

35

53

45

4.

Osnove ekonomije

35

35

 

 

5.

Poslovna ekonomija

35

35

 

 

6.

Poslovna korespodencija

 

35

 

 

7.

Monetarna ekonomija i bankarstvo

 

 

 

30

8.

Finansije-Novčarstvo

 

 

35

 

9.

Privredna-Gospodarska matematika

53

35

 

 

10.

Statistika

 

 

35

30

11.

Osnovi menadžmenta*

 

 

 

30

12.

Preduzetništvo-Poduzetništvo*

 

35

35

 

13.

Marketing*

 

 

35

 

14.

Privredno-Gospodarsko pravo

 

 

35

30

15.

Poslovna informatika*

 

18

18

 

16.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO B:

211

281

246

195

 

            C. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

70

70

 

2.

Praktična nastava preduzeća za vježbu

 

 

 

90

 

UKUPNO C:

 

70

70

90

 

               D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO D:

18

18

18

15

 

UKUPNO A+B+C+D:

527

580

562

495

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: EKONOMSKI TEHNIČAR-POSLOVNA INFORMATIKA

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

  T

V

T

V

T

V

T

V

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

 

53

 

53

 

45

 

2.

Prvi strani jezik-Engleski jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

3.

Drugi strani jezik-Njemački jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

4.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

35

 

30

 

6.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

35

 

 

 

7.

Matematika

35

 

35

 

35

 

30

 

8.

Informatika

35

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ekologija

18

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sociologija

 

 

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

281

 

193

 

228

 

195

 

 

B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

 

 

35

 

 

 

 

 

2.

Ekonomija

35

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ekonomika preduzeća*

35

 

35

 

 

 

 

 

4.

Knjigovodstvo*

35

 

35

 

35

 

 

 

5.

Ekonomska matematika*

35

 

35

 

 

 

 

 

6.

Finansije i bankarstvo

35

 

35

 

 

 

 

 

7.

Statistika

 

 

 

 

35

 

 

 

8.

Poslovna informatika*

 

 

35

 

35

 

30

 

9.

Pravo

 

 

 

 

35

 

30

 

10.

Marketing

 

 

 

 

 

 

30

 

11.

Menadžment

 

 

 

 

 

 

30

 

12.

Preduzetništvo*

 

 

35

 

35

 

 

 

13.

Izborni predmet

 

 

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO B:

175

 

245

 

175

 

150

 

 

            C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava-Poslovna korespondencija

 

70

 

70

 

 

 

 

2.

Praktična nastava-Knjigovodstvo

 

70

 

70

 

70

 

 

3.

Praktična nastava-Poslovna informatika

 

 

 

70

 

70

 

60

4.

Praktična nastava-Preduzeće za vježbu

 

 

 

 

 

 

 

120

5.

Praktična nastava-Projektni rad

 

 

 

 

 

35

 

 

6.

Praktična nastava-Biznis plan

 

 

 

 

 

70

 

 

7.

Praktična nastava-Statistika

 

 

 

 

 

 

 

30

 

UKUPNO C:

 

140

 

210

 

245

 

210

 

            D.Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

474

140

456

210

421

245

360

210

 

SVEUKUPNO A+B+C+D

610

666

666

570

              


*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta 

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: KOMERCIJALNI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

 

53

 

53

 

45

 

2.

Prvi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

35

 

30

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

35

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ekologija

18

 

 

 

 

 

 

 

8.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

35

 

 

 

9.

Drugi strani jezik

35

 

35

 

35

 

30

 

 

UKUPNO A:

281

 

193

 

228

 

165

 

 

                         B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

 

 

35

 

 

 

 

 

2.

Ekonomija

 

 

 

 

35

 

30

 

3.

Ekonomika preduzeća

35

 

35

 

35

 

30

 

4.

Knjigovodstvo

35

 

35

 

35

 

 

 

5.

Ekonomska matematika*

 

 

35

 

35

 

30

 

6.

Statistika

 

 

 

 

35

 

30

 

7.

Poslovna informatika*

 

 

35

 

 

 

 

 

8.

Pravo

 

 

 

 

35

 

30

 

9.

Marketing*

 

 

 

 

 

 

30

 

10.

Poznavanje robe

35

 

35

 

 

 

 

 

11.

Trgovačko poslovanje*

53

 

 

 

 

 

 

 

12.

Preduzetništvo*

 

 

35

 

 

 

 

 

13.

 Izborni predmet       

 

 

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO B:   

158

 

245

 

210

 

210

 

 

                               C.Praktična nastava:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastavaPoslovna komunikacija             

 

70

 

70

 

 

 

 

2.

Praktična nastavaKnjigovodstvo

 

70

 

70

 

70

 

 

3.

Praktična nastavaPoslovna informatika

 

 

 

70

 

 

 

 

4.

Praktična nastavaPreduzeće za vježbu

 

 

 

 

 

 

 

120

5.

Praktična nastavaProjektni rad

 

 

 

 

 

35

 

 

6.

Praktična nastava Biznis plan

 

 

 

 

 

70

 

 

7.

Praktična nastava- Statistika

 

 

 

 

 

 

 

30

 

UKUPNO C:

 

140

 

210

 

175

 

150

 

               D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

18

 

15

 

4.

Etika

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO D:

18

 

18

 

18

 

15

 

 

UKUPNO A+B+C+D

457

140

456

210

456

175

380

150

 

SVEUKUPNO A+B+C+D

597

666

631

530

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR

 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

 

 

 

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

53

53

45

2.

Prvi strani jezik

35

35

35

30

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

6.

Matematika

35

35

 

 

7.

Informatika

35

 

 

 

8.

Ekologija

18

 

 

 

9.

Sociologija

 

 

 

30

10.

Drugi strani jezik

35

35

35

30

 

UKUPNO A:

281

193

193

165

 

B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

 

35

 

 

2.

Osnove prava*

35

 

 

 

3.

Državno uređenje

 

35

 

 

4.

Osnove pravnih postupaka

 

35

35

 

5.

Poslovno pravo*

 

 

35

30

6.

Osnove ekonomije

35

35

 

 

7.

Poslovna ekonomija-Gospodarstvo

35

35

 

 

8.

Računovodstvo-knjigovodstvo*

35

35

35

30

9.

Poslovna informatika*

 

35

18

30

10.

Monetarna ekonomija i bankarstvo

 

 

35

30

11.

Statistika

 

 

35

 

12.

Privredna-gospodarska matematika

 

 

35

 

13.

Menadžment

 

 

35

 

14.

Međunarodna ekonomija

 

 

 

30

15.

Marketing

 

 

 

30

16.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO B:

140

245

263

210

 

                 C. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

140

 

 

 

2.

Praktična nastava-

Računovodstvo-knjigovodstvo

 

70

70

 

3.

Praktična nastava- Osnove pravnih postupaka

 

70

70

 

4.

Praktična nastava-Poslovno pravo

 

 

 

30

5.

Praktična nastava preduzeća za vježbu

 

 

 

90

 

UKUPNO C:

140

140

140

120

 

                  D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO D:

18

18

18

15

 

UKUPNO A+B+C+D:

579

596

614

510

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: TRGOVAČKI TEHNIČAR

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

IV

 

 

 

 

1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

53

53

53

45

2.

Strani jezik

53

53

35

30

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

 

4.

Sportska kultura

35

35

35

30

5.

Demokratija i ljudska prava

 

 

35

 

6.

Matematika

35

35

 

 

7.

Informatika

35

 

 

 

8.

Sociologija

 

 

 

30

9.

Ekologija

 

18

 

 

 

UKUPNO A:

246

194

158

135

 

                   B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

 

1.

Ekonomska geografija

35

 

 

 

2.

Poznavanje robe*

53

70

53

 

3.

Trgovinsko poslovanje

35

53

53

 

4.

Knjigovodstvo*

 

 

35

30

5.

Trgovačka matematika*

 

 

35

30

6.

Marketing

 

 

35

 

7.

Menadžment

 

 

 

30

8.

Osnove ekonomije

 

35

 

 

9.

Ekonomika trgovine

35

35

 

 

10.

Statistika

 

 

 

30

11.

Poslovno pravo

 

 

35

30

12.

Poslovna informatika*

 

35

18

30

13.

Psihologija

 

 

 

30

14.

Izborni predmet

 

 

 

30

 

UKUPNO B:

158

228

264

240

 

             C. Praktična nastava

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

210

210

210

 

2.

Praktična nastava preduzeća za vježbu

 

 

 

120

 

UKUPNO C:

210

210

210

120

 

               D. Izborno obavezni predmeti**

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

18

15

2.

Katolička vjeronauka

18

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka        

18

18

18

15

4.

Etika

18

18

18

15

 

UKUPNO D:

  18

18

18

15

 

UKUPNO A+B+C+D:

632

650

650

510

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom

 

**-Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

NASTAVNI PLAN

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

Stručno zvanje: TRGOVAC-PRODAVAČ

 

R/b

Naziv
predmeta

UKUPAN
FOND SATI

 

A.
Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

 

 

1.

Bosanski jezik
i književnost

Srpski jezik i
književnost

Hrvatski jezik
i književnost

53

53

45

2.

Strani jezik

53

53

30

3.

Historija-Istorija-Povijest

35

 

 

4.

Sportska
kultura

35

35

30

5.

Demokratija i
ljudska prava

 

 

30

6.

Matematika

35

 

 

7.

Informatika

18

18

 

8.

Ekologija

18

 

 

 

UKUPNO A:                

247

159

135

 

                 B. Stručno-teoretski predmeti

 

 

 

1.

Higijena

18

 

 

2.

Ekonomska geografija

35

 

 

3.

Poznavanje robe               

53

53

30

4.

Ekonomika
trgovine

35

35

 

5.

Trgovinsko
poslovanje

35

35

30

6.

Knjigovodstvo

 

 

30

7.

Trgovačka
matematika

 

35

30

 

UKUPNO B:

176

158

120

 

C.
Praktična nastava

 

 

 

1.

Praktična nastava

210

420

360

 

UKUPNO C:

210

420

360

 

                D. Izborno obavezni predmeti*

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

18

15

2.

Katoličkaivjeronauk                

18

18

15

3.

Pravoslavna vjeronauka              

18

18

15

4.

Etika

18

18

15

 

UKUPNO D:

   18

   
18

   
15

 

UKUPNO A+B+C+D:

651

755

630

 

 

* – Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta